Kids/Teen

Et hold for de mindre børn i alderen 10 til 15år. Der vil være fokus på leg og en god start med beachvolley gennem leg.

Træningstid: Torsdag 17:00 – 18:00

Gitte Kær Jeppesen

Kids/teen træner

Kontakt.
Mobil: 30485925
Mail: kids-teen@aalborg-beachvolley.dk