Generalforsamling 27/09/19

Generalforsamling 27/09/19

Indkaldelse til generalforsamling fredag d. 27/9-19 kl. 20:00 i
Vestre Fjordpark

Dagsorden

1.
Valg af dirigent.

2.
Valg af referent.

3.
Aflæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne
år til godkendelse.

4.
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

5.
Behandling af indkomne forslag.

6.
Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, samt fastsættelse
af kontingent for den kommende sæson.

7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.


valg er:

Mads
Peter Hilligsøe, som modtager genvalg.

Nicolai
Tange Jørgensen, som modtager genvalg.

Michael
Søvsø, som modtager genvalg.

Jane
Svensson, som ikke modtager genvalg.

Derudover
er der aktuelt 2 ubesatte pladser i bestyrelsen.

8.
Valg af bestyrelsessuppleant.

9.
Valg af revisor.

10.
Valg af revisorsuppleant.

11.
Fastlæggelse af dato for visionsmøde/bestyrelsesmøde for den kommende sæson.

12.
Eventuelt.

Husk
Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal indsendes
skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen med nøjagtig
angivelse af forhandlingsemne og forslag. De indkomne forslag skal, af
bestyrelsen, offentliggøres på klubbens hjemmeside, senest 1 uge inden
generalforsamlingen.

No Comments

Add your comment